Notice: Undefined variable: CurrentProjectID in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 3

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 6

Notice: Undefined variable: lang in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 35

Notice: Undefined index: tid in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 14

Notice: Undefined variable: ShowLanuageBar in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 16

Notice: Undefined variable: sPageTitle in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 40

Notice: Undefined index: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 44

Notice: Undefined variable: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 45

Notice: Undefined index: page in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 47

Notice: Use of undefined constant sPageCodeItemID - assumed 'sPageCodeItemID' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 101

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 7

Notice: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 11

Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 13

Notice: Use of undefined constant HTTP_REFERER - assumed 'HTTP_REFERER' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14
АСЕТ
English

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32


Notice: Undefined variable: SecondaryShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 32

Notice: Undefined variable: SecondarySubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 68
Книги
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Публикации » Книги
Книги

 

 

  •  Полицията и гражданите: прием, контакт, комуникация

„Полицията и гражданите: прием, контакт, комуникация”, 2006, АСЕТ, София, 130 стр. ISBN -13:978-954-9320-04-6, на български език. Сборникът съдържа статии и изследвания, посветени на различни аспекти на отношенията между полицията и населението.Книгата е израз на съвременната тенденция за измесване на интереса от престъпника и неговото деяние към жертвата на престъплението. Акцентира се върху организационни стратегии и придобиване на психологически умения за минимализиране на психосоциалните ефекти от престъпността. Сборникът е част от проекта на Център АСЕТ "Повишаване капацитета на дежурните полицейски части за прием на граждани и работа с жертви на престъление", подпомогнат от Британското посолство.

 

 


 

 

  • Време и травма: психосоциална подкрепа и медицинска рехабилитация на жертви на изтезание

АСЕТ публикува новата си книга , „Време и травма: психосоциална подкрепа и медицинска рехабилитация на жертви на изтезание",2005, АСЕТ, София, стр.224; на български и на английски език (ISBN 954-9320-03-0). Книгата съдържа десет статии, всяка от които развива лекциите на съответните автори, дадени по време на двете конференции, които бяха организирани от АСЕТ през ноември 2004 г. и май 2005 г. Обединяващата тема на публикацията – травмата и аспектите на психосоциалната подкрепа и рехабилитация – е видяна от различни гледни точки. Първата част на книгата включва три изследвания върху терапевтичните подходи към травмата, разработени от световно известни терапевти на жертви на изтезания и на Холокоста. Втората част представя практиките на психосоциална подкрепа в България и очертава модела на АСЕТ и други организации, които работят в тази област. Последната част на книгата съдържа драматичните свидетелства на две жертви на изтезание и репресии от първо и второ поколение – Аника Кръстич от Белград и Д-р Ахмед Юджетюрк от Истанбул. Публикуването на книгата се осъществява с подкрепата на Европейската Комисия. 

 

  

 


 

 

  •  Малцинствата и полицията - неизбежната промяна

"Малцинствата и полицията - неизбежната промяна", 2003, АСЕТ София, ISBN 954-9320-02-2, стр. 85. На български език, резюме на английски език . Книгата издадена в рамките на превантивната програма на Център АСЕТ. Тя е предназначена както да подпомага провеждането на дискусии по малцинствата и полицейската практика по програмите от учебната година на полицията, така и за специалисти, проявяващи интерес към темите.
Книгата се състои от две части: теоретична и практическа. В теоретичната част авторите разглеждат някои въпроси за ролята на малцинствата в обществото и съществуващите международни и вътрешни норми за защита на техните права. В практическата част статиите засягат различни практически стъпки за утвърждаване на добри стандрати в полицейската дейност.
Книгата е уникално съчетание от различния професионален опит на авторите в областта на полицейската практика, политологията, правото и психологията.
Представлява доклад на Световната организация против изтезанията и АСЕТ в сътрудничество с Дирекция Националната служба "Полиция". Тя се базира на семинари, проведени през 2000 г. В България и стандаритизирани въпросници. Включен е материал от проучване на законодателството в страната по отношение дейността на полицията. Книгата се състои от въведение, резултати от статистически анализ на въпросници, обобщение на резултатите и приложения.

 

 


 

 

 

  • Горчиви истини: свитетелства за комунистическите репресии   

 

"Горчиви истини: свитетелства за комунистическите репресии",2003, АСЕТ, София, ISBN 954-90411-9-0, стр. 163, На български и английски език. Книгата представя авторски материали на типични истории на страдания, преживени в една или друга степен от хиляди хора по време на комунистическите репресии в България. Това са автентичните преживявания на хора, преминали през комунистическите концентрационни лагери, политически отделения на затвори, фалшиви съдебни процеси, смъртни присъди, подземията на Комитета за държавна сигурност (КДС), изселване и лишаване от право на учене, труд, местоживеене, преследване на близките и всякакъв физически и психически терор. В книгата е включена и една изповед на второто поколение, децата на репресираните. Съдбата на поколенията, белязана от травмата на изтезанието, ще поддържа живо ужасното наследство на терора в българското общество докато не бъдат рехабилитирани адекватно жертвите на изтезания, техните наследници и цялото общество. В няколко материала е дискутиран опита на Център АСЕТ от провежданата през последните шест години рехабилитационна програма в България.

 

 


 

 

 

  • Полицейската професия и правата на човека

 

 "Полицейската професия и правата на човека”, 2001, АСЕТ, София, ISBN 954-90411-8-2, стр. 111. Учебно помагало за полицейски служители. В публикацията се разглежда значението на темата за правата на човека в полицейската професия. В два материала са разгледани членове 1, 3, 5, 6 и 8 от Европейската конвенция за правата на човека и дейността на полицията. Към тези материали са приложени учебни казуси, които биха могли да се използват в дискусии при провеждане на учебните занятия в регионалните дирекции на МВР. Последният материал в книгата е посветен на ролята на преподавателя в обучението по правата на човека. 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • Животът не е сън: аспекти на рехабилитацията на второто поколение

“Животът не е сън: аспекти на рехабилитацията на второто поколение”, 2001, АСЕТ София, ISBN 954-90411-6-6, стр. 88. На български и английски език. 
Книгата разглежда някои аспекти на рехабилитацията на второто поколение жертви на изтезания от бившия комунистически режим в България. В книгата е направен исторически преглед на политическите репресии в страната през последните 60 години. В два авторски материала са разгледани два случая второ поколение жертви на изтезания. Статия представя някои гледни точки за травмата. В публикацията е включен анализ на режима за обезщетение на жертвите от комунистическия режим в България след 1989 г.

 

 

 


 

 

 

 

  • Правата на човека и полицейската практика в България: опит за отговор на някои съществени въпроси 

 

"Правата на човека и полицейската практика в България: опит за отговор на някои съществени въпроси”, 2000, АСЕТ, София, ISBN 954-90411-5-8, стр. 94. На български и английски език. Книгата представлява доклад на Световната организация против изтезанията и АСЕТ в сътрудничество с Дирекция Националната служба “Полиция”. Тя се базира на семинари, проведени през 2000 г. В България и стандаритизирани въпросници. Включен е материал от проучване на законодателството в страната по отношение дейността на полицията. Книгата се състои от въведение, резултати от статистически анализ на въпросници, обобщение на резултатите и приложения.

 

 

 


 

 

 

 

 

  • Рехабилитация и превенция на изтезанията – опитът на АСЕТ

“Рехабилитация и превенция на изтезанията – опитът на АСЕТ”, 2000, София, ISBN 954-90411-2-3, стр. 159. На български и английски език.
Книгата се състои от въведение, две части и заключение. Въведението в три статии описва правните аспекти на изтезанието. Първа част на книгата, състояща се от осем статии, разглежда въпроси на медицинската рехабилитация за жертви на изтезания. Втора част, състояща се от четири статии, описва дейностите на АСЕТ по превенция на изтезанията.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • “Полицията и правата на човека”

Алън Райт, Димитър Йотов, Ралф Краушоу, “Полицията и правата на човека”, 1999, София, ISBN 954-90411-1-5, стр. 131
Специализирано помагало за полицейски служители, състоящо се от въведение и две части. В част първа “Полицията в услуга на правата на човека” са разгледани такива основни теми като: ролята на полицията, моделите на упражняване на полицейска професия, дилемите в ежедневната практика и други. В част втора “Полицията и основните международни стандарти за защита на правата на човека” е направен преглед на основните международни и европейски стандарти във връзка с полицейската практика.


Notice: Undefined variable: sPageCode in /home/acetbg/www/root/_inner.php on line 6

Notice: Undefined variable: SubActive in /home/acetbg/www/root/_navi-aux.php on line 14
Карта на сайта