English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » За нас
За нас

Рехабилитационната дейност за хората, преживели изтезания се основава на екипния принцип. В АСЕТ работят специалисти с различни умения и познания, които заедно решават и определят действията за оказване на помощ на жертвите. Членовете на екипа се срещат ежеседмично, за да обсъдят заявените в приемната случаи. Екипът обсъжда и решава заедно алтернативите за всеки конкретен случай.

Карта на сайта