Notice: Undefined variable: CurrentProjectID in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 3

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 6

Notice: Undefined variable: lang in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 35

Notice: Undefined index: tid in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 14

Notice: Undefined variable: ShowLanuageBar in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 16

Notice: Undefined variable: sPageTitle in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 40

Notice: Undefined index: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 44

Notice: Undefined variable: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 45

Notice: Undefined index: page in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 47

Notice: Use of undefined constant sPageCodeItemID - assumed 'sPageCodeItemID' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 101

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 7

Notice: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 11

Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 13

Notice: Use of undefined constant HTTP_REFERER - assumed 'HTTP_REFERER' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14
АСЕТ
English

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32


Notice: Undefined variable: SubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-sub.php on line 32

Notice: Undefined variable: SubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-sub.php on line 32

Notice: Undefined variable: SubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-sub.php on line 32

Notice: Undefined variable: SecondaryShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 32
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Проекти и инициативи » 26 юни
26 юни - Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание, АСЕТ отдава дължимото уважение на безбройните жертви на изтезание и призовава обществото за солидарност и съпричастност към преживелите изтезание и техните семейства. Обръщаме се към всички граждани, общности и организации на местно ниво да настояват за ратификация в Р.България на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Протоколът задължава подписалите го страни да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на изтезанието, нехуманно и човешко отнасяне, както и да създадат национални механизми за независимо наблюдение на местата за задържане.


Център АСЕТ заявява отново своята загриженост, относно това, че българският законодател не е изпълнил поетия с приемането на Конвенцията ангажимент изтезанието да бъде инкриминирано в Наказателния кодекс на Република България.


В контекста на световните събития Център АСЕТ изразява и своята солидарност към хората в Иран, които са убивани и подлагани на жестокостите на изтезанието в своята борба за демокрация.


Notice: Undefined variable: sPageCode in /home/acetbg/www/root/_inner.php on line 6

Notice: Undefined variable: SubActive in /home/acetbg/www/root/_navi-aux.php on line 14
Карта на сайта