English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Проекти и инициативи
Проекти и инициативи

Проектът “Подобряване на полицейската практика и професионалния капацитет на дежурните полицейски части за прием на граждани и работа с жертви на престъпления” се реализира от Център АСЕТ, в сътрудничество със сдружение “Бъдеще за всички” и с финансовата подкрепа на Британското посолство.

 

Проектът цели подобряване отношението на служителите в МВР към гражданите, които посещават полицейските участъци, за да подадат оплакване или сигнал за незаконни действия спрямо тях. Обучението на полицейски служители за придобиване на допълнителни умения за работа с граждани е с цел подобряване и оптимизиране на контакта на полицията с гражданите. Като част от този проект, за 6 РПУ е предвидено и откриване на бюро за прием, снабдено с компютърна програма за регистрация на оплаквания и жалби. Дейностите, предвиждани от проекта са следните: интервюта с полицейски служители; взимане под внимание мнението на гражданите чрез анкета; обучение на служителите от дежурните полицейски части в 3, 6, 9 РПУ София; създаване на обучителен наръчник.

Карта на сайта