English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Център АСЕТ набира доброволци
22.11.2010 @ 16:33 | Новини за сайта

Център АСЕТ набира доброволци, студенти арабистика и иранистика, които да се включат в извънкласни културно-образователни занимания за деца и юноши бежанци. Целта им е да се подпомогне интеграцията на децата и младежите бежанци, чрез по-бързото овладяване на български език и ориентирането им в новата културна среда. 

Заниманията се провеждат всеки четвъртък от 13:00 до 16:30 часа. 

Доброволната работа е свързана с:
- устен превод по време на заниманията;
- писмен превод на кратки образователно-информационни материали, които ще се използват по време на заниманията 

На доброволците се издават документи за положения труд или за изкаран студентски стаж. 

Ако искате да станете доброволец или се нуждаете от повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!


Център АСЕТ
жк. Бели брези
ул. Звъника 7-9
тел. 958 46 36
office@acet-bg.org


Автор: Център АСЕТ


Съдът на Европейските общности в Люксембург ще заседава по делото на Саид Кадзоев
26.10.2009 @ 16:05 | Новини за сайта

Утре, 27 октомври 2009 в сградата на Съда на Европейските общности в Люксембург ще се състои съдебното заседание на Съда по случая на Саид Кадзоев (преюдициално дело С-357/09 PPU Каздоев). Това е четвъртото по ред преюдициално дело на България пред Европейския съд. Делото е разпределено да се гледа от голямата камара на Съда в състав от 13 съдии, в това число и българският представител – съдия Арабаджиев, което е показател за неговата значимост.

Делото е инициирано по запитване на Административен съд София-град във връзка с тълкуването на максималния срок на задържане на незаконно пребиваващи в страната ни имигранти, установен с новите изменения в Закона за чужденците в Р България. С тези изменения от м.май 2009 г. в националното ни право се въведоха изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

Предложението на националния съдия на административния съд, който отправя запитването към Съда в Люксембург, както и на представителството на Р България е да бъдат въведени редица изключения в начина на изчисляване на максималния срок на задържане и разширяване на допустимите основания за задържане по административни причини (напр. липса на документ за самоличност).

Становището на адвокатите на чуждия гражданин Саид Кадзоев, чието дело ще се разглежда на 27 октомври т.г. в Люксембург, както и на Комисията на Европейските общности е, че максималните срокове за задържане са абсолютни и не могат да бъдат удължавани въз основа на никакви други обстоятелства, освен на изрично описаните в Директивата.

Според Директивата и новите изменения в Закона за чужденците максималният срок за задържане е 6 месеца, като в изключителни случаи може да бъде удължен на 18 месеца. Тези срокове отговарят на основната цел на Европейската Директива - да осигурят високо ниво на защита на основните човешки права и свободи на гражданите на трети страни.

Саид Кадзоев, чужденец с чеченски произход, е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), кв. Бусманци вече в продължение на три години, като през по-голямата част от времето на задържане г-н Саид Кадзоев е държан в изолатор. Изолаторът е празна килия (в нея има само дюшек на земята и денонощно записваща камера), чието официално наименование е „индивидуална стая с мерки за сигурност”.

Според адвокатите на г-н Кадзоев «България е първият известен прецедент за подобно жестоко отношение към задържаните чужденци чрез неограниченото във времето държане в изолатор.»

Дали задържането на чеченския граждани ще продължи или в крайна сметка българските власти ще бъдат принудени да го освободят, ще стане ясно от тълкувателното решение на Съда на ЕО. Това решение ще окаже влияние не само за ситуацията на Саид Каздоев, но и за всички незаконно пребиваващи имигранти на територията на 27-те държави членки на ЕС.

Въпросът за имигрантите в България придобива все по-голяма обществена значимост. Явява се необходимост от сериозна законова, съдебна, административна и обществена основа и подготовка, за да може държавното регулиране на миграционната политика при увеличения миграционен поток в страната ни да отговаря на европейските изисквания за зачитане на основните човешки права и свободи.


От една година Гражданска инициатива "Справедливост 21" към Християнски център «Прелом» следи случая на Саид Кадзоев като емблематичен за грубо нарушаване правото на свобода и редовно информира медиите за отказа на държавните институции да разрешат този казус въпреки застъпничеството на международни правозащитни организации и жалбата на г-н Кадзоев до Европейския съд по правата на човека.

За контакт:

Елена Дянкова
Координатор на ГИ «Справедливост 21»
към Християнски център «Прелом»
Тел./Факс: 02-9836730, 0899902837
edyankova@prelom.bg
www.prelom.bg


Източник: Гражданска инициатива "Справедливост 21"


ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТОЯВАТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
09.10.2009 @ 14:22 | Новини за сайта

Вчера, 8 октомври 2009г. група граждански правозащитни организации отправиха официално запитване към МВР и Дирекция «Миграция» относно разследването на смъртта на сирийския гражданин Хасун Албаадж, настъпила на 6 октомври т.г. в Специалния дом за временно настаняване на чуденци (СДВНЧ), кв.Бусманци.

В документа Гражданска инициатива «Справедливост 21», Фондация «Център за правна помощ – Глас в България», Правната клиника за бежанци и имигранти към СУ «Св.Климент Охридски» и Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ настояват за пълна прозрачност и максимална информираност при разследването на МВР и резултатите от него. В запитването се настоява за подробна информация относно «здравословното състояние на лицето по време на престоя му в СДВНЧ, както и непосредствено преди настъпилата смърт, а също и за оказваната медицинска грижа по време на престоя му в дома».

Хасун Албаадж почина внезапно на 6 октомври т.г. в СДВНЧ, където бе принудително настанен на 30 ноември 2006 г. По информация на настанените в неговата стая няколко дни преди смъртта си той е питал за лекарска помощ, но не му е било обърнато внимание. Лицето никога не е водено в специализирано болнично заведение, въпреки многобройните му оплаквания и известни на администрацията на дома хронични заболявания, които вместо нужното лечение са били третирани с временна блокоуспокоителна терапия.

Гражданските организации отправят искане също да бъде обяснена ситуацията с правния статут на Хасун Албаадж и причината за 34-месечното му лишаване от свобода. Според новия закон за чужденците в България, в сила от 15 май 2009г., максималният срок за принудително задържане е 6 месеца и само при специални случаи – 18 месеца. Последните два месеца сирийският гражданин е задържан без известно допълнително разпореждане /административно или съдебно/ след изтичането на продължения от Административен съд София-град срок за задържане.

Последвалото смъртта на г-н Албаадж ескалиране на напрежението сред задържаните в дома над 200 чужденци не е прецедент. Според правозащитните организации основна причина за напрежението е грубото потъпкване правата на гражданите от трети страни, както и неуреденост на приложението на новите разпорезби за максимален срок на задържане от Закона за чужденците.

Неотдавана, непосредствено след освобождаването си от СДВНЧ почина и г-н Джонсън Ибитуи, гражданин на Нигерия – университетски преподавател. Масираният инфаркт, резултат от силен психологически стрес е тясно свързан, по наше мнение, с преживяното от г-н Ибитуи през последния му едногодишен период на безрезултатно задържане в дома.

В отправеното до МВР запитване гражданските организации се ангажират да следят разследването и активно да съдействат да не се допускат повече подобни случаи.


За контакти:

Елена Дянкова
Гражданска инициатива «Справедливост» 21
към Християнски център «Прелом»
Тел./Факс: 02-9836730
edyankova@prelom.bg
www.prelom.bg


Източник: Гражданска инициатива «Справедливост» 21


12-то издание на Лятното училище в Сигет, Румъния
28.07.2009 @ 18:26 | Новини за сайта

Мемориал за  жертвите на комунизма и съпротивата

13-20 юли 2009

Мимоза Димитрова, директор на АСЕТ, взе участие в 12-то издание на Лятното училище в Сигет, Румъния, което се проведе от 13 до 20 юли 2009.
Лятното училище в Сигет стартира през 1998г. и се организира всяка година от Фондация Гражданска Академия, с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер. Участие в тази инициатива, която е част от Мемориала за жертвите на комунизма и съпротивата, вземат ученици на възраст между 14 и 18 години, както и учители по история. Лекторите са историци и специалисти по история на комунизма от Европа и САЩ, както и дисиденти и борци срещу комунизма от цяла Източна Европа. Мемориалът за жертвите на комунизма и съпротивата е изграден върху руйните на затвора в Сигет, който е трансформиран в Национален музей, отворен за посетители.
12-то по ред годишно лятно училище тази година беше посветено на двайсет години от падането на комунизма. Бяха представени експозета от Румъния, България, Латвия, Полша, Унгария, Република Молдова, Чехия, Швейцария и Германия. Г-жа Мимоза Димитрова представи темата „Носталгията по комунистическото минало: двайсет години след политическите промени в България”. Но конференцията особен акцент беше поставен на Репресиите срещу културата и на съдебния процес Нойка-Пилат, повдигнат срещу изтъкнати представители на румънската интелигенция. Думите на Ана Бландиана (президент на Мемориала за жертвите на комунизма и съпротивата, изтъкнат писател и дисидент) определят основната идея, около която се организира училището – Когато справедливостта не успява да заеме формата на памет, паметта само по себе си може да бъде под формата на справедливост..


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар, в рамките на проект "„Предоставяне и повишаване на качеството на рехабилитационни услуги за второ поколение жертви на изтезания” - 9-10 Юли
11.07.2009 @ 12:56 | Новини за сайта

„Травматичен опит на деликвентните юноши. Междупоколенчески аспекти” беше темата на двудневен обучителен семинар, проведен от Център АСЕТ, с подкрепата на Европейската комисия. В него взеха участие специалисти от институции и организации, работещи с малолетни и непълнолетни правонарушители или с такива, извършили противообществени прояви. Лектори на семинара бяха Мимоза Димитрова, психолог и психотерапевт от Център АСЕТ; Диана Циркова, психолог и детски психотерапевт; Венцеслав Вътов, психолог и психотерапевт; Мален Маленов, психотерапевт. Техните експозета обхващаха въпроси като: „Кога детето става юноша?”; Всички ли преминават през процеса на юношеството?”; „Разбираеми ли са юношите?”; „Кога нещо преживяно има травматичен ефект?”.
По време на семинара лекторите представиха основните насоки за интервю на родители на юноша с противообществени прояви и изведоха хипотези за мястото на детето в семейството във връзка с конкретно представени проблемни случаи от практика на участниците.

 


Автор: Център АСЕТ

1 [2] 3 4 5 / 5
Карта на сайта