English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Световно обръщение на Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT) по случай Международния ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание, 26 юни 2009 г.
24.06.2009 @ 16:52 | 26 юни

Преди двадесет и пет години Комитетът на ООН за правата на човека представя проект на документ пред Общото събрание на ООН. Целта е да се предостави на света ефективен инструмент в помощ на премахване на изтезанието. По това време вече съществуват няколко декларации и спогодби, които осъждат изтезанието и подкрепят човешкото достойнство и права. Но в системата на ООН липсват правно обвързващи задължения, които едновременно да предотвратяват изтезанието и да осигуряват помощ на пострадалите от него.

Документът, представен по-късно пред Общото събрание на ООН е Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Общото събрание приема Конвенцията и отправя покана към държавите-членки да я подпишат и ратифицират. Три години по-късно, на 26 юни 1987 г., Конвенцията официално влиза в сила.


По настоящем 146 държави са ратифицирали Конвенцията, като по този начин отправят категорично политическо съобщение, че изтезанието е незаконно и няма място в нашия свят. Факултативният протокол към Конвенцията също се превръща в движеща сила. Протоколът задължава подписалите го страни да предприемат ефективни мерки за предотвратяването на изтезание и нехуманно отношение на всяка територия, която е под тяхна юрисдикция и да създадат механизми за независимо наблюдение на местата за задържане – едно от основните места, където се осъществява изтезание.

26 юни се е превърнал в емблематичен символ на нашите морални, етични и професионални задължения да предотвратим изтезанието и да гарантираме правата на жертвите на изтезание и семействата им. В продължение на повече от десетилетие светът отбелязва 26 юни като повод за Международния ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание. На този ден хиляди хора и организации по целия свят говорят открито срещу изтезанието и призовават към удовлетворяване на нуждите и спазване на правата на преживелите изтезание.


В момента специализирани центрове за оказване на помощ и програми, които са членове на Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT), заедно отправят апел по света, като дават гласност на това изявление.

Това е изявление за световна солидарност. Изявление, което показва, че без значение къде сме и кои сме – независимо от етнически и културен произход, език и религия – ние сме обединени срещу изтезанието и сме съпричастни към преживелите изтезание и техните семейства. Това е и напомняне, че всеки ден по света хора са подлагани на изтезание. Но също така е и напомняне, че те могат с подходяща помощ да изградят отново живота си, след преживяното страдание от жестокостите на изтезанието.

В годините след представянето на проекта на Конвенцията от 1984 г. пред ООН се проявяват няколко значителни промени в тенденциите, свързани с правата на човека. Преди двадесет и пет години много държави се откъсват от подтиснически режими, които системно подлагат на изтезание противниците си.


Днес изтезанието в някои от тези страни е значително намалено. Но други държави, които преди са се посвещавали на борбата срещу изтезанието, са отслабили позицията си, под претекст, че защитават националната си сигурност. Действително, няколко демократични държави се замесват директно или подкрепят изтезаниеto, като твърдят, че това фундаментално погазване на човешкото достойнство е ефективно и необходимо средство за предотвратяване на терористични актове.


Предизвикателствата са огромни. Необходими са колективни усилия от различни области в борбата срещу широко разпространената, незаконна практика на изтезание срещу отделни лица и общности. Днес, 25 години след представянето на Конвенцията срещу изтезание пред Общото събрание на ООН, има спешна нужда от подновяване на задълженията към нейните принципи на световно ниво.


Призоваваме всички институции на ООН да разобличат ясно и безпристрастно всички държави, в които се прилага изтезание. Обръщаме се и към всички граждани, общности и организации на местно ниво да настояват за повсеместна ратификация на Конвенцията и да се уверят, че държавите им я спазват и слагат край на незаконната и ужасяваща практика на изтезание веднъж завинаги.

На този 26 юни ние отдаваме почит на безбройните момичета и момчета, жени и мъже, които са станали жертва на това ужасно престъпление – на онези, които са заплатили с живота си, както и на оцелелите. Отдаваме дължимото уважение към тяхната сила и кураж. И с общ глас заставаме заедно срещу изтезанието.

Д-р Абдел Хамид Афана, Председател на IRCT

Брита Сидхоф,  Генерален секретар на IRCT


Източник: IRCT


Международна конференция
22.05.2009 @ 12:53 | Новини за сайта

Със съдействието на Европейската Комисия

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание (ACET)
организира
Международна конференция
"Политическото преследване в различен контекст– какви са психологическите последици за субекта и за следващите поколения?"
28 – 29 май, 2009 София, България


Място: Best Western City Hotel, ул. Стара Планина 6, София

Работни езици: английски и български (осигурен е симултанен превод)

Конференцията ще се проведе с участието на гости-лектори от 4 държави – Албания, Аржентина, Холандия и Южна Африка. 

Темите на конференцията покриват следните области: 

• Политическо преследване, Държавен терор, Апартейд
• Въздействие на травмата и психологическите последици за следващите поколения
• Оценка на предоставяните услуги за психично здраве
В конференцията ще вземат участие:

 Албански Рехабилитационен Център за Травма и Жертви на Изтезание (ARCT), Албания

ARCT е единственият рехабилитационен център, който осигурява грижи за жертвите на тоталитарния режим в Албания. Основни цели на центъра са: предоставяне на медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа на жертви на изтезание и техните семейства; повишаване на обществената информираност относно последиците от изтезанието и неговото въздействие. 


 Екип от Аржентина за Психо-Социална Работа и Изследване/ Equipo Argentino de Trabajo e Investigacion Psicosocial (EATIP)
EATIP е асоциация от психолози и психиатри, която предоставя безплатно психо-терапевтично лечение на хора, пострадали от нарушаване на човешките им права.
Гости лектори от Аржентина са:
- Дияна Кордон – психиатър и психотерапевт, доктор по психология и етика в Университета на Буенос Айрес. Г-жа Кордон е автор и съавтор на статии в национални и международни списания и книги.
- Дарио Лагос – психиатър, съосновател и член на Съвета на IRCT (The International Rehabilitation Council for Torture Victims) от 1986 до 1993.
Дияна Кордон и Дарио Лагос са съавтори на поредица публикации, сред които „Психологическите ефекти на политическата репресия”, „Безнаказаността – психологическа и клинична перспектива”, „Психологически и психо-социални ефекти на репресията и безнаказаността. От диктатурата до наши дни”.


 Фондация Centrum’45, Холандия
Centrum’45 е холандски национален експертен център за специализирано психологично и психиатрично лечение на жертви на изтезание, преследване и други форми на организирано насилие. Centrum’45 цели да разшири познанието за въздействието на травмата и нейното лечение чрез изследвания и обучения в областта на психотравматологията.
Клиентите на Centrum’45 включват различни групи хора – от жертви на Втората световна война до ветерани, бежанци, търсещи убежище и хора, преживели професионално изпепеляване.


 Травма Център за Хора, Преживели Насилие и Изтезание (TCSVT), Южна Африка
TCSVT предоставя информационни, превантивни и психичноздравни услуги за психично здраве на индивиди, общности и системи, засегнати от насилие. Центърът повишава обществената информираност по въпроси, свързани с изтезание и нарушаване на човешките права. Клиенти на организацията са бивши политически затворници от ерата на апартейда, бивши участници в съпротивата, завърнали се политически имигранти и техните семейства, бежанци и търсещи убежище.
Гости лектори от Южна Африка са Мириам Фредерикс (координатор на програмата за жертви по политическо насилие) и Кармен Ло-Шанг (психолог).


Екипът на АСЕТ ще представи на конференцията опита на организацията от прилагането на рехабилитационна програма с акцент върху работата с второ и следващи поколения жертви на комунистически репресии. От страна на Център АСЕТ лектори са: Мимоза Димитрова (психолог и психотерапевт), Д-р Евгений Минчев (психотерапевт), Диана Циркова (психолог, детски психотерапевт), Веселка Христова (психиатър, психотерапевт), Кристина Гологанова (социален работник), Светозар Димитров (психолог), Калина Йорданова (психолог), Константин Бандеров (групов терапевт), Ваня Димитрова (социален работник).


Автор: Център АСET


„Надеждата и лечението на травмата: преодоляване на наследството от политическото насилие”
17.12.2008 @ 16:19 | Новини за сайта

„Надеждата и лечението на травмата: преодоляване на наследството от политическото насилие”
Международен семинар, 8-13 декември 2008, Беладжо,Италия 

Център за жертви на изтезание (CVT), Минесота проведе обучителен семинар за психологическо консултиране и психотерапия на жертви на изтезание. Семинарът се проведе с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие USAID и фондация Рокфелер.
В него участваха 21 психолози, психиатри и лекари от Африка, Азия, Европа, Северна и Южна Америка. Програмата на семинара включваше теоретични експозета, групови упражнения и обмяна на опит между участниците, работещи в центрове за подпомагане на жертви на изтезание в своите страни. Дискусиите между участниците, както и ученето от опита бяха поощрявани по време на пет дневния семинар. Център АСЕТ беше представен от Мимоза Димитрова, психолог, психотерапевт, директор на Център АСЕТ.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на Поправителен дом - гр. Бойчиновци и представители на Главна дирекция Изпълнение на наказанията
05.12.2008 @ 14:14 | Новини за сайта

„Деликвентните юноши – между психопатологията и социалното изключване”
Обучителен семинар, 4-5 декември 2008, Конгресен център Форум, гр. София

В рамките на проект „Укрепване на системата за прием, насочване и грижи за жертвите на изтезание в България” Център АСЕТ проведе двудневен семинар. В него взеха участие служители на Поправителен дом гр. Бойчиновци и представители на Главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерството на правосъдието.
Бяха засегнати въпроси за изтезанието, връзката между агресия и насилие при деца и юноши. Особен акцент бе поставен върху изследването на семейния контекст и транс-генерационните аспекти на ранно детския травматизъм.
Лектор на семинара бе д-р Красимир Иванов, психиатър. Водещи на обучението бяха Диана Циркова, директор на Център за психосоциална подкрепа и Мимоза Димитрова, директор на Център АСЕТ.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на Каритас България и студенти от Правната клиника за бежанци и имигранти към СУ
05.12.2008 @ 13:41 | Новини за сайта

„Идентифициране, интервюиране и проследяване на случаи на жертви на изтезание и други уязвими, настанени в СДВНЧ”
Обучителен семинар, 4 декември 2008, зала „Верен”, гр. София

В рамките на проект „Укрепване на системата за прием, насочване и грижи за жертвите на изтезание в България” Център АСЕТ проведе еднодневен семинар. В него взеха участие служители на Каритас България и студенти от Правната клиника за бежанци и имигранти към Софийски университет.
По време на обучението се обсъждаха въпроси свързани с изтезанието, психологическите и медицински последици, идентифициране и интервюиране на жертви на изтезание, както и вторичната травматизация на работещите с жертви на изтезание и стратегии за справяне със стреса. Студентите проявиха особен интерес към психологическите доказателства за изтезание и травма и използването им в съда.
Водещи на обучението бяха д-р Евгений Генчев, психотерапевт от Център АСЕТ, и д-р Веселка Христова, психиатър от Център Динамика.


Автор: Център АСЕТ

1 2 [3] 4 5 / 5
Карта на сайта