Notice: Undefined variable: CurrentProjectID in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 3

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 6

Notice: Undefined variable: lang in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 35

Notice: Undefined index: tid in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 14

Notice: Undefined variable: ShowLanuageBar in /home/acetbg/www/root/_language.php on line 16

Notice: Undefined variable: sPageTitle in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 40

Notice: Undefined index: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 44

Notice: Undefined variable: ammount in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 45

Notice: Undefined index: page in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 47

Notice: Use of undefined constant sPageCodeItemID - assumed 'sPageCodeItemID' in /home/acetbg/www/root/_preload.php on line 101

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 7

Notice: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 11

Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 13

Notice: Use of undefined constant HTTP_REFERER - assumed 'HTTP_REFERER' in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/acetbg/www/root/_counter.php on line 14
АСЕТ
English

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32

Notice: Undefined variable: ShortcutItemID in /home/acetbg/www/root/_navi-main.php on line 32


Notice: Undefined variable: SecondaryShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 32

Notice: Undefined variable: SecondarySubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 68

Notice: Undefined variable: SecondarySubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 68

Notice: Undefined variable: SecondarySubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 68

Notice: Undefined variable: SecondarySubShortcutType in /home/acetbg/www/root/_navi-secondary.php on line 68
Определение
Цели на изтезанието
Разпространеност на изтезанията
Видови изтезания и последствия
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Изтезанието » Определение
Определение

Изтезанието
Изтезанието е метод за получаване на признания, познат навсякъде по света и най-вече в страните с репресивни режими. То включва всички физически и психически страдания и болки, причинени от длъжностни или официално действащи лица и поставя пострадалите в неравностойно положение спрямо държавната власт. Въпреки множеството подписани международни документи и приети задължения, методите на изтезанието и жестокото и унизително отнасяне и наказание продължават да се използват и усъвършенстват.


Определение на изтезанието
Съгласно Конвенцията против изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1984 год. и ратифицирана у нас с Указ 3384 на Държавния съвет на НРБ на 9 октомври 1986 год.:

терминът изтезание означава всяко действие, с което умишлено се причинява болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания, да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило, или в извършването на което е заподозряно, или да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина, основаваща се на каквато и да е дискриминация, когато такава болка или страдание се причиняват от длъжностно лице или от друго официално действащо лице, или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие… В това определение не се включват болката и страданието, които се причиняват единствено от законни санкции и които са присъщи за тези санкции или настъпват случайно от тях.

Друго разпространено определение е прието в Токийската декларация на Световната Медицинска Асоциация от 1975 год. Според нея:

Изтезанието е съзнателно, систематично или без определена последователност причиняване на физическо или душевно страдание, от едно или повече лица, действащи самостоятелно или по заповед на овластено лице, целящо да принуди друго лице да съобщи информация, да направи признание или с някаква друга цел.


Notice: Undefined variable: sPageCode in /home/acetbg/www/root/_inner.php on line 6

Notice: Undefined variable: SubActive in /home/acetbg/www/root/_navi-aux.php on line 14
Карта на сайта