English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Начало
Добре дошли в центъра за подпомагане на хора преживели изтезание - АСЕТ!

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ е българска неправителствена организация, създадена в края на 1995 г. Основните й цели са преустановяване на практиките на употреба на изтезанието и рехабилитация за жертви на изтезание.

Рехабилитационна програма на АСЕТ се провежда в София. АСЕТ провежда политика за стандартизация на услугите за жертви на изтезание като организира регулярни супервизия на клиничната си дейност и семинари за обмен на професионален опит със сродни организации.

ACET е акредитиран към Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT, Копенхаген) и е член на Балканската мрежа за превенция на изтезанията и рехабилитация (BA.N ) и на SOS-мрежата на Световната организация срещу изтезания (OMCT).

Дейностите на АСЕТ изискват сътрудничество с държавни и неправителствени организации. Целта на това сътрудничество е оказване на ефективна помощ на хората, преживели изтезания,а така също и работа по превенцията и прекратяването на изтезанията.

На 14. Април 2018 ще се проведе обучителен семинар на тема „Психичната травма: теории, работа по случай, контрапренос“. За подробности моля проверете в раздел Новини.26 юни 2007

Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание

» Инициативи на АСЕТ


Дарения

Банкова сметка на АСЕТ

Raiffeisen bank
София 1504 
ул. Гогол 18/20
IBAN BG70RZBB91551460121091
BIC RZBBBGSF


Карта на сайта